Home
Interviews
Over de auteur
Bestellen


D E _ O N E I N D I G E _ O O R L O G
d o o r _ S t a n _ v a n _ H o u c k e


Interviews


Inleiding Een getraumatiseerd volk traumatiseert nu een ander volk, terwijl de werkelijke oorzaak van de tragedie het langdurige Europese antisemitisme is dat uiteindelijk uitmondde in de barbarij van de holocaust.

Sami Abou-Shehadeh (geschiedenisstudent in Jaffa): “Wij moeten telkens onze eigen geschiedenis en herkomst ontkennen.”

Hany Abu Assad, Benny Brunner en Tamar Yarom (filmmakers): “Als je door eigen geweld jezelf kwijt raakt, dan verlies je de morele legitimiteit om een land te hebben, om een plaats te hebben voor jezelf.”

Kholoud Ajarma en Rich Wiles van het cultureel jongerencentrum van Aida Kamp, nabij Bethlehem: “Ze vernietigen zichzelf geestelijk.”

Susan Akram (hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Boston): “De westerse politici moeten Israel nu dwingen internationale verdragen te respecteren.”

De Diplomate: “Alleen het recht kan een oplossing bieden.”

Robert Fisk (correspondent van The Independent): “Het enige dat de Arabieren willen is dat we vertrekken, hen met rust laten zodat ze zelf kunnen uitzoeken wat het beste voor henzelf is.”

Usama Halabi (Palestijns mensenrechtenadvocaat te Jeruzalem): “De mensenrechtenclausule in verdragen met Europa worden geschonden en genegeerd. Waarom? Wat denkt de Europese Unie hiermee te bereiken?”

Abel Herzberg: “Democratie wil zeggen dat je de cultuur te verdedigen hebt, dat je bepaalde beschavingsnormen in acht hebt te nemen.”

Khaled Hroub (directeur van het Arab Media Project van de Universiteit van Cambridge): “Welke belangen denken de westerse media met hun propaganda te dienen?”

Mohammed Jaradat (Badil Research Center): “Israel zou zijn Arabische joden met rust moeten laten.”

Vaughan Lowe (hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Oxford): “De Palestijnen hebben rechten, die in rechtsregels zijn vastgelegd. Zij hoeven niet te onderhandelen over deze rechten.”

Saji Salameh Khalil (medewerker van de Birzeit Universiteit): “Eerst moet de misdaad worden erkend en vervolgens kunnen we een praktische oplossing zoeken.”

Ali Saleh en anderen in het dorp Ma'lul: “We verlangen niets bijzonders. Het is een doodnormaal streven dat we van Israel een democratisch land willen maken.”

Jack Shaheen (emeritus hoogleraar Massacommunicatie en auteur van Reel Bad Arabs. How Hollywood Vilifies a People): “In de huidige cartoons heeft de Arabier de gelaatstrekken van de jood van vroeger, ze zijn identiek.”

Lisa Taraki (docent sociologie aan de Birzeit Universiteit) en Islah Jad (docent vrouwenstudies aan de Birzeit Universiteit): “Zelfs het martelen in de gevangenissen wordt door Israelische academici begeleid.”

Aida Touma Sliman (Women Against Violence): “Wij Palestijnen zitten in de buik van het beest.”

Tim Williams (Field Support Officer bij het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN): “Het enige dat wij kunnen doen is ons werk blijven verrichten, opdat later niemand kan zeggen van niets te hebben geweten.”

Mohammed Zeidan (Arab Association for Human Rights): “Door al het racisme voelen we ons geen Israëli’s.”

Fragmenten: Hannah Arendt: “Na tweeduizend jaar van ‘galoet mentaliteit’ is het joodse volk plotseling opgehouden te geloven in overleving als ultiem goed in zichzelf.”