Home
Interviews
Over de auteur
Bestellen


D E _ O N E I N D I G E _ O O R L O G
d o o r _ S t a n _ v a n _ H o u c k e


Shaher Badawi wijst erop dat terugkeer niet alleen een recht is, maar dat ook de mogelijkheid bestaat. Demografische studies tonen aan dat 80 procent van de Israëli’s op 15 procent van het grondgebied woont en dat de rest, eenvijfde van de bevolking, woont op de 85 procent van het land dat aan de vluchtelingen toebehoorde. Bovendien leeft van die 20 procent 18 procent in steden terwijl 2 procent in een kibboets of een moshav woont. Met deze cijfers proberen de Palestijnse vluchtelingen te laten zien dat er in Israël ruimte genoeg is. Daarentegen leven in de Gaza Strook gemiddeld 6000 vluchtelingen op één vierkante kilometer. Velen van hen kunnen aan de andere kant van het prikkeldraad hun eigen lege land zien. 50 procent van de Palestijnse vluchtelingen woont in een straal van minder dan 40 kilometer van de plaats vanwaar ze verdreven werden, sommigen kunnen zelfs hun eigen oude huis nog zien. In tegenstelling tot politici weten juristen de conseqenties van het feit dat onvervreemdbare rechten niet weg onderhandeld kunnen worden. Het internationaal recht beschouwd overeenkomsten tussen een bezetter en degene van wie het land wordt bezet nietig zodra deze overeenkomsten burgers hun algemeen aanvaarde mensenrechten ontneemt, met inbegrip van het recht op repatriëring en schadeloosstelling. Shaher Badawi: ‘Hoe kan het toch dat westerse regeringen al deze fundamentele rechten terzijde schuiven? Israels lidmaatschap van de VN werd goedgekeurd op voorwaarde dat het de bepalingen van resolutie 194 uitvoerde, waarbij onze terugkeer werd geregeld. Dat is nooit gebeurd en toch is het lidmaatschap niet opgeschort. Waarom schendt het Westen zijn eigen regels? Palestijnse vluchtelingen het recht op terugkeer ontzeggen is een oorlogsmisdaad en een daad van agressie dat niet door de internationale gemeenschap getolereerd kan worden. Waarom wordt Israël geen sancties opgelegd net zolang tot het land het internationaal recht respecteert? In 1974 bevestigde De Algemene Vergadering van de VN in Resolutie 3236 nog eens ‘’het onvervreemdbare recht van de Palestijnen om terug te keren naar hun huizen en hun bezit waarvan ze werden verdreven… en roept op hen te laten terugkeren.’’ Waarom accepteert het Westen deze grove schendingen van het recht en de bepalingen van de internationale gemeenschap? Wat mankeert jullie politici? Of men gelooft in het recht, of men gelooft er niet in. Voor de wet is iedereen gelijk. Er is geen tussenweg. Net zomin als een vrouw een beetje zwanger kan zijn, kan men een beetje in het recht geloven.’

Tekst van de website van Al Awda, de coalitie die zich inzet voor de terugkeer: ‘In 1948 voelde de internationale gemeenschap een grote verantwoordelijkheid voor de massale onteigening, etnische zuivering en de Zionistische verdrijvingpolitiek die toen begon. De VN-bemiddelaar Graaf Folke Bernadotte, die naderhand vermoord werd door een Zionistische terroristische doodseskader, verklaarde: “Het zou een misdrijf zijn tegen de beginselen van elementaire rechtvaardigheid als de onschuldige slachtoffers van het conflict het recht op terugkeer naar hun huizen wordt ontzegd, terwijl Joodse immigranten Palestina binnenstromen.” (VN Doc Al 648, 1948) Dit blijft tot de dag van vandaag waar aangezien elke Jood, ongeacht welk land men afkomstig is, automatisch het staatsburgerschap kan krijgen terwijl Palestijnse Arabieren hun recht op terugkeer naar hun eigen vaderland wordt ontzegd.’ Gezien het feit dat Israël al sinds 1948 weigert de Palestijnse vluchtelingen te laten terugkeren, is de vraag of Shaher en Fayez, die beiden van Fatah zijn, erop vertrouwen dat hun president Mahmoud Abbas dit recht niet weg onderhandeld. ‘Alle Palestijnen in bezet gebied zijn voor een ieder die ons helpt terug te keren om in vrede te leven. Yasser Arafat was een nationale leider en door het volk gerespecteerd. Aboe Mazen is een president. Hoewel hij tot onze partij behoort, zien ook wij wel dat hij de mensen niet inspireert. Hij is geen leider als Arafat, maar een inwisselbare functionaris. Of we hem nu vertrouwen? Aboe Mazen kan doen wat hij wil, maar het verkwanselen van ons recht op terugkeer zal collectief worden afgewezen en zeker geen vrede brengen. Wij eisen dat het internationaal recht en de resoluties van de VN worden gehoorzaamd.’ Telkens weer blijkt uit gesprekken hoezeer de Palestijnen beklemtonen dat het Westen, met voorop de VS, het recht moet respecteren en niet langer meer moet accepteren dat Israël het internationaal recht blijft schenden. ‘Er bestaan ook geen marges, het is of het recht of de oorlog, een tussenweg is er niet. Europa en de Verenigde Staten kunnen het recht niet ongestraft terzijde schuiven zodra het hen politiek even niet uitkomt.’ De Palestijnen wijzen erop dat het blijvend schenden van het internationaal recht de geloofwaardigheid ondermijnt van degenen die een juridische weg willen bewandelen. Iedere betrokken waarnemer beseft dat de Palestijnse bevolking vogelvrij is verklaard. Tegenover een gezelschap Nederlandse juristen kwalificeerde een VN-functionaris in het bezette Oost-Jeruzalem de Israëlische bezettingspolitiek als ‘sociocide, het vernietigen van een hele samenleving.’

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9